חנקן נוזלי

מיכל אחסון חנקן נוזלי 38 ליטר

אפשרויות רכישה:

מודל:מיכל אחסון חנקן נוזלי 38 ליטריצרן:International Cryogenics USAמק"ט:IC38RXמצב:newשנת ייצור:2016
מיכל אחסון חנקן נוזלי 38 ליטר
מערכת אחסון מבחנות ב LN2 בקופסאות של 25 מקומות
נפח מיכל חנקן נוזלי 38 ליטר.
זמן עבודה 84 יום.
זמן אחזקה סטטי 135 יום.
קצב אידוי 0.28 ליטר / יום.
משקל כאשר מיכל מלא: 46 ק"ג. ריק: 14.6 ק"ג
תכולה: עד 750 מבחנות הקפאה 2 מ"ל אחסון ב- 30 קופסאות הקפאה של 25 מקומות מסודרות על גבי 5 מעמדים פנימיים

מיכל אחסון חנקן נוזלי 38 ליטר
מערכת אחסון מבחנות ב LN2 בקופסאות של 25 מקומות
נפח מיכל חנקן נוזלי 38 ליטר.
זמן עבודה 84 יום.
זמן אחזקה סטטי 135 יום.
קצב אידוי 0.28 ליטר / יום.
משקל כאשר מיכל מלא: 46 ק"ג. ריק: 14.6 ק"ג
תכולה: עד 750 מבחנות הקפאה 2 מ"ל אחסון ב- 30 קופסאות הקפאה של 25 מקומות מסודרות על גבי 5 מעמדים פנימיים
מיכל אחסון חנקן נוזלי 38 ליטר
מערכת אחסון מבחנות ב LN2 בקופסאות של 25 מקומות
נפח מיכל חנקן נוזלי 38 ליטר.
זמן עבודה 84 יום.
זמן אחזקה סטטי 135 יום.
קצב אידוי 0.28 ליטר / יום.
משקל כאשר מיכל מלא: 46 ק"ג. ריק: 14.6 ק"ג
תכולה: עד 750 מבחנות הקפאה 2 מ"ל אחסון ב- 30 קופסאות הקפאה של 25 מקומות מסודרות על גבי 5 מעמדים פנימיים
אופציונלי: עגלת שינוע