מכשור מעבדה | תנור ייבוש Drying Oven

 Drying Oven