מכשור מעבדה | מסובב מבחנות Tube Rotator

מסובב מבחנות Tube Rotator