הכנה להסמכת מעבדות

מומחי חברת Citrine Solutions רכשו נסיון מעשי עשיר בייעוץ מקצועי והכנת מעבדות מגוונות להסמכת GLP-OECD (תקן לתנאי מעבדה נאותים) ע"י הרשות להסמכת מעבדות והתנהלות מול המשרד לאיכות הסביבה.
חברת Citrine Solutions נותנת שירותי יעוץ, הדרכה והטמעה של עקרונות ה-GLP.
תהליך האיפיון משלב זיהוי הפערים, כתיבת נהלים, בניית תוכנית האיכות, הדרכות העובדים ועד להכנה למבדק של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
מומחי חברת Citrine Solutions רכשו נסיון מעשי עשיר בתחום הטמעת תקני איכות במעבדות ובמיוחד הכרת תחום הבדיקות הפרמאצבטיות, מזון וקוסמטיקה. מומחי חברת Citrine Solutions מלווים את הלקוחות בכל שלבי הפרוייקט.
פרוייקטי הטמעת תקני איכות במעבדות כוללים את השלבים הבאים:
1. Gap analysis- ביצוע מבדק בשטח לזיהוי פערים קיימים בין התנהלות המעבדה לדרישות תקני ה-GLP (רצוי מול מצוי).
2. כתיבת תכניות עבודה להשלמת הפערים להסמכת GLP וליווי הפרוייקט במעבדה.
3. בניית תיק נהלי עבודה עפ"י עקרונות GLP בהתאם לדירקטיבה האירופאית (תיק נהלי הבטחת איכות).
4. ביצוע הדרכות בתחום האיכות והטמעת נהלי עבודה תקנים.
5. ביצוע מבדקים מקדימים כחלק מההכנה למבדקי הסמכת GLP.
6. ליווי בשטח של מבדק הסמכת GLP של הרשות להסמכת מעבדות.
7. איסוף הליקויים שנותרו לתיקון כמסגרת הדו"ח המסכם של הרשות להסמכת מעבדות.
8. הדרכת עובדים וטיפול בפעולות מתקנות (CA)– לקבלת תעודת הסמכת המעבדה ל-GLP .