Digital-Pathology

תחום הפתולוגיה הדיגיטאלית:
1. ניהול סריקה ושמירת סליידים באופן דיגיטאלי.
2. ניהול תהליך האבחון משלב המאקרו ועד לאבחנה מלאה.
3. ניהול תהליך האבחון בזמן ניתוח - Frozen Section.
4. ניהול תוצאות הניסוי (לחברות מחקר ופיתוח).

חברת סיטרין סולושנס מלווה חברות וארגונים בתחום הפתולוגיה הדיגיטאלית משנת 2012

טכנולוגית Digital Pathology משמשת להעברת תמונה של משטח פתולוגי (SLIDE) כתמונה בעלת רזולוציה גבוהה מאוד בין מיקומים מרוחקים למטרות אבחון, חינוך ומחקר.  
בניגוד למקרוסקופ דיגיטאלי בו הפתולוג מפעיל מיקרוסקופ הממוקם באתר מרוחק - שינוי המיקוד, תאורה, הגדלה, שדה הראייה כרצונו.
במערכות פתולוגיה דיגיטאלית טכנאי מיומן מעביר סליידים בסורק עם רזולוציה גבוהה מאוד והתמונה או חלקים ממנה מועברים לפתולוג לאבחון.

התפתחות הDigital Pathology התאפשרה בזכות פיתוח טכנולוגית העברת נתונים כבדים (ג´יגות) באופן מהיר, פיתוח של אלגוריתמים לסריקה ממוחשבת התומכת במשטחים שאנם חלקים ברזולוציה גבוהה ופיתוח של מערכות מומחה לניהול וניתוח הנתונים.

מערכות הפתולוגיה הדיגיטאלית שימושים עיקריים:
Frozen Sections - הכנה וסריקת הסליידים לאחר הקפאה מהירה בצמוד לחדר הניתוח בזמן שהפציינט מורדם על שולחן הניתוחים.
הפתולוג נדרש בפרק זמן קצר מאוד לאבחן את הדגימה.
באמצעות המערכת: ניתן להפריד בין החלק הטכני של הכנת הסלייד והאבחון עצמו, הפתולוג יכול בזמן אמת להתייעץ בנוגע לאבחון עם פורום פתולוגים.

Mass Slide Scanning - סריקה של כמויות סליידים גדולים במהירות ושליחתם דרך מערכת הניהול לפתולוג המתאים לאבחון. 
מערכת כזו מתאימה למעבדות המבצעות אבחון של כמויות סליידים גדולות מדי יום.
באמצעות המערכת: הסליידים מנוהלים באופן דיגיטאלי ומשוייכים לחולה/ ניסוי וניתן לגשת לנתונים בקלות ובמהירות לביצוע אבחון.

אבחון ממוחשב - צביעות מדידות וחישובים מבוססי בינה מלאכותית לאבחון מהיר ומדוייק יותר.
באמצעות המערכת הנתונים מאוחסנים בפורמט דיגיטאלי המאפשר שימוש באלגוריתמים חדשניים ובינה מלאכותית (AI).

קיימות חברות רבות בתחום הפתולוגיה הדיגיטאלית כל אחת והמומחיות הייחודית שלה, על מנת להתאים את המערכת לתהליכי העבודה והצרכים המיוחדים לארגון, יש להכיר את המערכות השונות, היתרונות והחסרונות שלהן ולהבין את הצרכים שלך הלקוח.

במהלך השנה האחרונה חלו חידושים רבים בתחום והתפתחויות רגולטוריות רבות. 
מעוניינים לקבל עדכונים בתחום - צרו קשר.


 
Digital Pathology Digital Pathology