מכשור מעבדה

מדפסת מדבקות ניידת Label printer


מודל:מדפסת מדבקות ניידת Label printerיצרן:Bradyidמק"ט:BMP21LABמצב:new
Printer hand held 
Powered by 6 alkaline AA batteries (not included)


מדפסת מדבקות ניידת Label printer
Printer hand held 
Powered by 6 alkaline AA batteries (not included)

מדפסת מדבקות ניידת Label printer
Printer hand held 
Powered by 6 alkaline AA batteries (not included)
אופציונלי 
גלילי תויות  למדפסת  בגדלים שונים
Polyester Labels B-461 White 9.5mm, M21-375-461