מכשור מעבדה

Calibration weights משקולות כיול


מודל:Calibration weightיצרן:hafner weights Germanyמק"ט:E2מצב:new
Calibration weights:
E2 1mg, 10mg, 50mg, 100mg

מגוון משקולות כיול/בדיקת מאזניים בטווח משקלים ודיוק שונה.