מכשור מעבדה

מד אמוניה בשפכים Ammonia MR photometer


מודל:מד אמוניה בשפכים Ammonia MR photometerיצרן:Hanna Instruments USAמק"ט:HI-96715מצב:new
Ammonia MR photometer: Range   0.00 to 9.99 mg/L (as NH³-N)
Ammonia MR, Nessler methoOPERATIONd, Reagent kit for 100 tests (NH3-N MR)