מכשור מעבדה

דסיקטור זכוכית Glass Desiccator


מודל:דסיקטור זכוכית Glass Desiccatorיצרן:SCHOTTמק"ט:SCHOTTמצב:new
דסיקטור זכוכית Glass Desiccator
דסיקטור זכוכית קוטר 250 מ"מ + ברז ואקום תוצרת SCHOTT
אופציונלי: רשת חרסינה

דסיקטור זכוכית Glass Desiccator
דסיקטור זכוכית קוטר 250 מ"מ + ברז ואקום
תוצרת SCHOTT
אופציונלי: רשת חרסינה
דסיקטור זכוכית Glass Desiccator
דסיקטור זכוכית קוטר 250 מ"מ + ברז ואקום
תוצרת SCHOTT
אופציונלי: רשת חרסינה