מכשור מעבדה

Quixstand Benchtop Pilot System Membralox פילטרציה של חלבוננים


מודל:Quixstand Benchtop Pilot System Membraloxיצרן:GE Healthcare Lifesciencesמק"ט:Quixstand Benchtop Pilot Systemמצב:Pre-ownedשנת ייצור:2012
Quixstand Benchtop Pilot System - pilot scale ultra-filtration cartridges.
Hollow Fiber Cartridge, 0.1 µm.
System without Peristaltic pump.
System supplied with consumables (some in original pack) and tubing.


Quixstand Benchtop Pilot System - pilot scale ultra-filtration cartridges.
Hollow Fiber Cartridge, 0.1 µm.
System without Peristaltic pump.
System supplied with consumables (some in original pack) and tubing.
Quixstand Benchtop Pilot System - pilot scale ultra-filtration cartridges.
Hollow Fiber Cartridge, 0.1 µm.
System without Peristaltic pump.
System supplied with consumables (some in original pack) and tubing.