מכשור מעבדה

pH/Conductivity meter


מודל:Seven Easy pH/Conductivity meterיצרן:Mettler Toledoמק"ט:Seven Easyמצב:Pre-ownedשנת ייצור:2010
Seven Easy pH/Conductivity meter
Mettler Toledo
Power Supply 9Volts
Electrode holder
Electrode (BNC Plug)


Seven Easy pH/Conductivity meter
Mettler Toledo
Power Supply 9Volts
Electrode holder
Electrode (BNC Plug)

Seven Easy pH/Conductivity meter
Mettler Toledo
Power Supply 9Volts
Electrode holder
Electrode (BNC Plug)