מכשור מעבדה

ספקטרופוטומטר Spectrophotometer UV/Vis מתצוגה


מודל:ספקטרופוטומטר Spectrophotometer UV/Visיצרן:CRMמק"ט:Spectro-UV11מצב:מצתוגה
ספקטרופוטומטר Spectrophotometer UV/Vis

ספקטרופוטומטר Spectrophotometer UV/Vis
UV VIS Spectrophotometer
200-1000 nm
Accuracy +/- 2 nm
Repeatability +/-1 nm
4 position cell holder
Tungsten & Deuterium lamp
Manufacture: CRM  (model Spectro-UV11)

ספקטרופוטומטר Spectrophotometer UV/Vis
UV VIS Spectrophotometer
200-1000 nm
Accuracy +/- 2 nm
Repeatability +/-1 nm
4 position cell holder
Tungsten & Deuterium lamp
Manufacture: CRM  (model Spectro-UV11)