מכשור מעבדה

מנדף למינארי הוריזונטלי מתצוגה רוחב 120 ס"מ


מודל:מנדף למינארי הוריזונטלי מתצוגה רוחב 120 סמיצרן:TopAirמק"ט:HC-H120מצב:תצוגהשנת ייצור:2016
מנדף למינארי הוריזונטלי מתצוגה
הוצא מסביבת עבודה פעילה.
Polypropylene Horizontal Laminar Clean Bench