מכשור מעבדה

Sieve נפות בקטרים שונים


מודל:Sieve נפות בקטרים שוניםיצרן:Fritsch GmbH Germanyמק"ט:Variable Pore sizeמצב:new
נפות בקוטר פורות שונה עבור מרעיד נפות.
מיועדות למכשיר:
FRITSCH Analysette 3 Vibratory Sieve Shaker מרעיד נפות
MANUFACTURER: Fritsch GmbH, Germany
Model: Spartan
Vibratory Base without Sieving Head, Sieves Lid, and Receiver
Design characteristics:
•Precise digital timer
•Max. Sieve Diameter:  200mm
•Optical Display of Amplitude
•Maximum No. of Sieves: 10 (50mm height)
•Foil-Type keypad IP65 fitted ergonomically, splash proof
•RS232 Computer Connection + Autosieve Program
100-240 V/1~, 50-60 Hz
2 YEAR WARRANTY