מכשור מעבדה

מקרר דלת אטומה 600 ליטר Refrigerator תקן 126


מודל:מקרר דלת אטומה 600 ליטר Refrigerator תקן 126יצרן:Mondial Eliteמק"ט:KIC PV 60 M LTמצב:new
מקרר דלת אטומה 600 ליטר refrigerator
פיזור קור באמצעות מאוורר.  
בקר דיגיטלי LT לכיוון ותצוגת טמפרטורה
יחידת קירור מוגנת ומאווררת באמצעות מפוח.
מדפי רשת מתניידים הניתנים לשינוי גובה.
למקרר מנעול חיצוני.
המקרר עומד בדרישות משקד הבריאות תקן 126.

מקרר דלת אטומה 600 ליטר refrigerator
פיזור קור באמצעות מאוורר.  
בקר דיגיטלי LT לכיוון ותצוגת טמפרטורה
יחידת קירור מוגנת ומאווררת באמצעות מפוח.
מדפי רשת מתניידים הניתנים לשינוי גובה.
למקרר מנעול חיצוני.
המקרר עומד בדרישות משקד הבריאות תקן 126.
מקרר דלת אטומה 600 ליטר refrigerator
פיזור קור באמצעות מאוורר.  
בקר דיגיטלי LT לכיוון ותצוגת טמפרטורה
יחידת קירור מוגנת ומאווררת באמצעות מפוח.
מדפי רשת מתניידים הניתנים לשינוי גובה.
למקרר מנעול חיצוני.
המקרר עומד בדרישות משקד הבריאות תקן 126.
המקרר עומד בדרישות משרד הבריאות תקן 126.
מדפי רשת לא קבועים - ניתן לשנות גובה עפ"י גובה דוגמאות ובקבוקים.