מקררים

under Bench refrigerator מקרר דלת אטומה - תקן נוהל 126 משרד הבריאות


מודל:under Bench refrigerator מקרר דלת אטומהיצרן:Mondial Eliteמק"ט:TTK PR 14 MEDמצב:new
under Bench refrigerator מקרר דלת אטומה
המקרר ‏עומד‏ בדרישות ‏נוהל ‏126 של‏ משרד‏ הבריאות 

TTK
TTK
המקרר ‏עומד‏ בדרישות ‏נוהל ‏126 של‏ משרד‏ הבריאות 
בנוסף‏ נדרשת ‏על פ‏י הנוהל‏ מערכת‏ אגירת‏ נתונים ‏עצמאית‏ או‏ מערכת‏ התרעה‏ ואיסוף‏ נתונים‏ מרכזית, ‏לשיקולכם.
מהמחצית‏ השנייה ‏של‏ שנת 2016‏ יידרש ‏כיול‏ שנתי‏ לכל‏ מקרר‏ ומקרר,‏ דבר‏ הנעשה‏ ע"י‏ חברות ‏כיול‏ ומדידה ‏מוסמכות‏
כגון: ‏מ.ב.א ‏הזורע ‏או‏ מכון‏ התקנים וכו´.