מקררים

under Bench refrigerator מקרר דלת זכוכית - תקן נוהל 126 משרד הבריאות


מודל:under Bench refrigerator מקרר דלת זכוכיתיצרן:Mondial Eliteמק"ט:TTG PR 14 MED GLASSמצב:new
 under Bench refrigerator מקרר דלת זכוכית
המקרר ‏עומד‏ בדרישות ‏נוהל ‏126 של‏ משרד‏ הבריאות 

TTG
TTG
המקרר ‏עומד‏ בדרישות ‏נוהל ‏126 של‏ משרד‏ הבריאות 
בנוסף‏ נדרשת ‏על פ‏י הנוהל‏ מערכת‏ אגירת‏ נתונים ‏עצמאית‏ או‏ מערכת‏ התרעה‏ ואיסוף‏ נתונים‏ מרכזית, ‏לשיקולכם. 
מהמחצית‏ השנייה ‏של‏ שנת 2016‏ יידרש ‏כיול‏ שנתי‏ לכל‏ מקרר‏ ומקרר,‏ דבר‏ הנעשה‏ ע"י‏ חברות ‏כיול‏ ומדידה ‏מוסמכות‏.