מקררים

מקרר דלת אטומה 600 ליטר refrigerator


מודל:מקרר דלת אטומה 600 ליטר refrigeratorיצרן:Mondial Eliteמק"ט:KIC PR 60 M LTמצב:new
מקרר דלת אטומה 640 ליטר refrigerator
פיזור קור באמצעות מפוח.  
בקר דיגיטלי LT לכיוון ותצוגת טמפרטורה
יחידת קירור מוגנת ומאווררת באמצעות מפוח.
מדפי רשת מתניידים הניתנים לשינוי גובה.
למקרר מנעול חיצוני.

מקרר דלת אטומה 640 ליטר refrigerator
פיזור קור באמצעות מפוח.  
בקר דיגיטלי LT לכיוון ותצוגת טמפרטורה
יחידת קירור מוגנת ומאווררת באמצעות מפוח.
מדפי רשת מתניידים הניתנים לשינוי גובה.
למקרר מנעול חיצוני.
מקרר דלת אטומה 640 ליטר refrigerator
פיזור קור באמצעות מפוח.  
בקר דיגיטלי LT לכיוון ותצוגת טמפרטורה
יחידת קירור מוגנת ומאווררת באמצעות מפוח.
מדפי רשת מתניידים הניתנים לשינוי גובה.
למקרר מנעול חיצוני.
מדפי רשת לא קבועים - ניתן לשנות גובה עפ"י גובה דוגמאות ובקבוקים.