מכשור מעבדה | תא כפפות Glove box

צילינדר ארגון 40 ליטר Argon Cylinder


מודל:צילינדר ארגון Argon Cylinderיצרן:מקסימה/מפעלי חמצן וארגוןמק"ט:40 ליטרמצב:כחדש
צילינדר ארגון Argon Cylinder
40 ליטר

צילינדר ארגון Argon Cylinder
40 ליטר