מכשור מעבדה | תא כפפות Glove box

וסתי גזים שונים


מודל:וסתי גזים שוניםמק"ט:וסתי גזים שוניםמצב:Pre-owned
ווסתי גזים דו דרגתיים לגזים שונים.

ווסתי גזים דו דרגתיים לגזים שונים:
חמצןן, מימן, חנקן, ארגון, תערובת אוויר, פחמן דו חמצני (פד"ח)

ווסתי גזים דו דרגתיים לגזים שונים:
חמצןן, מימן, חנקן, ארגון, תערובת אוויר, פחמן דו חמצני (פד"ח)