מעבדה כימית | HPLC

HPLC Shimadzu LC20/AD, PDA detector


מודל:HPLC Shimadzu LC20/AD PDA detectorיצרן:Shimadzuמק"ט:LC20/ADמצב:Pre-owned
לאחד מלקוחותינו דרוש מכשיר:
Shimadzu LC20/AD, PDA detector, Manual Injector Computer+LC Solution software.

מפרט טכני של מכשיר:
Shimadzu LC20/AD
PDA detector or UV detector 
Manual Injector 
Computer
License + LC Solution software
מפרט טכני של מכשיר:
Shimadzu LC20/AD
PDA detector or UV detector
Manual Injector 
Computer 
License + LC Solution software