מעבדה כימית | HPLC

בקבוק וואקום לאיסוף נוזלים Carboys חדש


מודל:בקבוק וואקום לאיסוף נוזלים Carboysיצרן:Foxx Life Scienseמק"ט:נפחים שוניםמצב:new
בקבוק וואקום לאיסוף נוזלים Carboys