מכשור מעבדה | Dispensing Robot

משאבת מינון פריסטלטית Metering Peristaltic Pump דו ערוצית


מודל:MCP Peristaltic Pump IsmaTecיצרן:IsmaTecמק"ט:MCP Peristaltic Pumpמצב:Pre-owned
ISMATEC MCP STANDARD PERISTALTIC PROGRAMABLE PUMP
Further details about this ISMATEC MCP Standard Peristaltic Programable Pump:
ISMATEC MCP Standard Peristaltic Programable Pump
A Good Working Ismatec MCP Programmable Peristaltic Dispensing Pump with 2 Channel Head.
Actual Item Pictured. Unit Comes as Pictured with 2 Roller Head and Power Cord.

Specifications:
Flow rates < 0.001- 3700 ml/min (depending on mounted pump-head)
Channels: 2 (depending on mounted pump-head)
Operating panel: 7 button membrane key-pad, LED display
Memory: 4 sets of operating parameters can be stored
Operating modes- pumping by drive speed (rpm)
pumping by flow rate (ml/min)
factory-set flow rates for all available tube sizes
dispensing by volume (ml)
dispensing by time (0.1s up to 999hrs)
dispensing by volume within a pre-set time
interval dispensing by volume with a pause
interval dispensing by time with a pause
setting the number of dispensing cycles
pause time setting (from 0.1s up to 999hrs)
roller back-steps for drip-free dispensing
reversible rotation direction
Calibrating function
for flow rate (ml/min)
for dispensing volume (ml)
Speed: 1 - 240 rpm, resolution 0.1 rpm
Speed control: closed loop control for pressure independent speed
RS232 interfaces- RS232 "in" for operation controlling via PC
RS232 "out" for cascading up to 8 pumps
Analog input Speed control (0-5 or 0-10V / 0-20 or 4-20mA)
Analog output Speed monitoring (0-10VDC or 0-12 kHz)
Digital input: Start/Stop, rotation direction, autostart
Differential pressure: 1.5 bar (21.7 psi) possible (depending on pump-head and tubing material); small tubing diameters may allow higher pressures
Motor typeDC motor
Power consumption100 W
Power supply115/230VAC; 50/60Hz