מכשור מעבדה | תא כפפות Glove box

תא כפפות Glove box with transfer chamber + מד חמצן + פרוב


מודל:תא כפפות Glove box with transfer chamber מד חמצן פרוביצרן:Coy Laboratories Productsמק"ט:Berlex Assetמצב:As newשנת ייצור:2014
תא כפפות  Glove box with transfer chamber + מד חמצן + פרוב
1. תא כפפות + תא הכנה Pre-chamber
Coy Laboratories Products תוצרת
Berlex Asset מודל

2. מד חמצן תצוגה דיגיטלית
Oxygen Meter/Control Unit
Simex Emproo, BGA-11-MA

3. סנסור למד חמצן
Oxygen Sensor
City Technology-Emproo, EM-02-TX
הערה:
All 3 Items will be sold together With built in  Petri Dishes incubator + 2 new replacment gloves + 3 lids for gloves inletsתא כפפות  Glove box with transfer chamber + מד חמצן + פרוב
1. תא כפפות + תא הכנה Pre-chamber
Coy Laboratories Products תוצרת
Berlex Asset מודל
2. מד חמצן תצוגה דיגיטלית
Oxygen Meter/Control Unit
Simex Emproo, BGA-11-MA
3. סנסור למד חמצן
Oxygen Sensor
City Technology-Emproo, EM-02-TX
הערה:
All 3 Items will be sold together With built in  Petri Dishes incubator + 2 new replacment gloves + 3 lids for gloves inlets
תא כפפות  Glove box with transfer chamber + מד חמצן + פרוב
1. תא כפפות + תא הכנה Pre-chamber
Coy Laboratories Products תוצרת
Berlex Asset מודל
2. מד חמצן תצוגה דיגיטלית
Oxygen Meter/Control Unit
Simex Emproo, BGA-11-MA
3. סנסור למד חמצן
Oxygen Sensor
City Technology-Emproo, EM-02-TX
הערה:
All 3 Items will be sold together With built in  Petri Dishes incubator + 2 new replacment gloves + 3 lids for gloves inlets