מכשור מעבדה | מנדפים

Clean booth for pharma or electronic production אוהל נקי חופה למינארית


מודל:Clean booth for pharma or electronic production אוהל נקי חופה למינאריתיצרן:Shedמק"ט:Shed 5000-3000-2400מצב:As newשנת ייצור:2016
Clean booth for pharma or electronic production  אוהל נקי 
Shed 5000-3000-2400
Clean booth for pharma or electronic production
Made in China, HEPA filters and fan filter units made in Germany. IQ+OQ + SOPs.
לא היה בשימוש

Clean booth for pharma or electronic production  אוהל נקי 
Shed 5000-3000-2400
Clean booth for pharma or electronic production
Made in China, HEPA filters and fan filter units made in Germany. IQ+OQ + SOPs.
לא היה בשימוש

Clean booth for pharma or electronic production  אוהל נקי 
Shed 5000-3000-2400
Clean booth for pharma or electronic production
Made in China, HEPA filters and fan filter units made in Germany. IQ+OQ + SOPs.
לא היה בשימוש